Curricula

Ciclul I - Licență

Ciclul II - Masterat

Ciclul III - Doctorat

Teorie economică (pentru ne-economişti)

Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare

Programa examenului de doctorat la specialitatea 521.01 “TEORIE ECONOMICĂ ŞI POLITICI ECONOMICE”