Ciclul I – Licență

Ciclul I – de trei ani – licența – specialitatea „Economie Generală” se finalizează cu obținerea titlului de licențiat în științe economice și are ca scop asigurarea fundamentelor teoretice și aplicative, specifice domeniului de specializare.

Specialiști instruiți la această specialitate constituie arealul de angajare al absolvenților domeniului Economie Generală care presupune formarea unui mod de gândire economică care să servească la evaluarea corectă a oportunităților și riscurilor în acțiunile întreprinderilor.

Licențiații sunt pregătiți prin intermediul cunoștințelor de bază și a celor ce țin de dezvoltarea competențelor generice (personale, organizaționale și comunicative, sistemice). Realizarea eficientă a obiectivelor specialității le permite absolvenților o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea calificată a specialiștilor include mai multe componente. Pregătirea specialiștilor asigură cunoștințe și competențe în: Teorie economică (Microeconomie; Macroeconomie), Matematica economică, Informatica economică, Contabilitate, Politici economice, Statistica, Economia ramurilor, Economia unităților economice, Analiza economico-financiară, Strategii de creștere economica, Management etc.

La profilul „Economie Generală” se acordă o atenție deosebită modalităților practice de formare a gândirii economice, capacității de efectuare a studiilor de piață în vederea asigurării adaptării eficiente a specialistului la cerințele pieței.

Diplomă DUBLĂ

Program comun de studii cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

La finalizarea programului de studii Economie Generalăˮ, absolvenții Ciclului I – Licență vor primi două diplome:

 • Diploma Academiei de Studii Economice a Moldovei
 • Diploma Universității „Stefan cel Mareˮ din Suceava, România
 
Află aici despre cele două specialități:
Competenţe obţinute la finalizarea studiilor la specialitatea „Economie Generală”, nivel Licenţă
Ratingul
în funcţie de
importanţă
Denumirea
succintă a
competenţelor
cheie specifice
Descrierea competenţelor
La finalizare studentul trebuie să fie capabil:
Nivelul
descriptorilor
de la Dublin
1 Cunoştinţe fundamentale
 1. Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii:
A,C
 1. Economie reală – ansamblu de activităţi economice eficiente pentru a susţine oferta agregată, menită să asigure satisfacerea cererii agregate;
A,C
 1. Pieţe – dezvoltarea şi funcţionarea pieţelor de resurse, bunuri şi servicii ;
A,C
 1. Clienţi – anticipările clientului, orientare, comportamentul consumatorilor;
A,C
 1. Finanţe – coordonarea fluxurilor financiare, utilizarea contabilităţii şi altor sisteme financiare
A,C
 1. Politici economice – utilizarea instrumentelor decizionale pentru atingerea scopurilor propuse cu costuri şi riscuri minime;
A,C
 1. Sisteme informaţionale – dezvoltarea şi exploatarea sistemelor informaţionale şi impactul lor asupra activităţilor;
A,C
 1. Tehnologii informaţionale şi de comunicare – cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în domeniul afacerilor;
A,C
 1. Politici şi strategii în afaceri şi în economie – elaborarea politicilor şi strategiilor adecvate în cadrul unui mediu schimbător, satisfacerea intereselor părţilor ce activează în acest mediu, evaluarea eficienţei deciziilor luate în economie;
A,C
 1. Inovaţii în afaceri – comerţul electronic, creativitatea şi dezvoltare, globalizarea, etica în afaceri, valori şi norme .
A,C
5 Competenţe de cercetare
 1. Să iniţieze o afacere;
B,C
 1. Să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc;
A,B
 1. Să elaboreze strategii de dezvoltare a întreprinderii, ramurii, economiei naţionale.
B,C
 1. Să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea activităţilor din întreprindere, ramură, economie naţională.;
B,C
 1. Să elaboreze o lucrare aplicativă care se referă la soluţionarea unei probleme din domeniul economiei.
C E
6 Competenţe de organizare şi gestionare
(a activităţilor, oamenilor, resurselor)
 1. Să creeze relaţii colegiale productive;
B,D
 1. Să selecteze corect personalul pentru diverse activităţi;
B,E
 1. Să evalueze colaboratorii în vederea determinării eficienţei activităţii şi rezervelor existente.
C,E
 1. Să asigure, să evalueze şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale
B,D
 1. Să asigure, să evalueze şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor financiare
B,D
 1. Să asigure, să evalueze şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor umane.
B,D
 1. Să elaboreze şi să aplice mecanisme de asigurare şi creştere a calităţii în afaceri şi în activitatea economică şi de gestiune.
B,C
2 Competenţe de gestionare a informaţiei
 1. Să dobândească şi să utilizeze eficient informaţia în formă scrisă, verbală şi no-verbală , în limba maternă şi străină;
D
 1. Să aplice metode cantitative şi calitative eficiente de analiză a informaţiei;
B,C
 1. Să asigure transmiterea rapidă şi corectă a informaţiei.
D
3 Competenţe etice
 1. Să elaboreze şi să folosească ansamblul de reguli şi norme morale care vizează conduita agenţilor în activitatea economică şi de afaceri;
A-E
 
 1. Să ia decizii, bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice.
C
4 Competenţe de proiectare
 1. Să elaboreze proiecte economice şi de afaceri, să coordoneze cu realizarea proiectelor şi să ajusteze implementarea proiectelor la posibilele riscuri şi incertitudini;
B,C
 1. Să finalizeze proiectul şi să determine gradul de eficienţă a lui.
B,C
Pentru a fi competitivi, specialiștii de la specialitatea „ Economie Generală” trebuie să posede un set de competențe și abilități:

Competențe de cercetare

 • Să inițieze o afacere;
 • Să adopte decizii optime în condiții de certitudine, incertitudine și risc;
 • Să elaboreze strategii de dezvoltare a întreprinderii, ramurii, economiei naționale;
 • Să evalueze și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea activităților din întreprindere, ramură, economie națională;
 • Să elaboreze o lucrare aplicativă care se referă la soluționarea unei probleme din domeniul economiei.

Competențe de organizare și gestionare (a activităților, oamenilor, resurselor)

 • Să creeze relații colegiale productive ;
 • Să selecteze corect personalul pentru diverse activități ;
 • Să evalueze colaboratorii în vederea determinării eficienței activității și rezervelor existente.
 • Să asigure, să evalueze și să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale
 • Să asigure, să evalueze și să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor financiare
 • Să asigure, să evalueze și să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor umane.
 • Să elaboreze și să aplice mecanisme de asigurare și creștere a calității în afaceri și în activitatea economică și de gestiune.

Competențe de gestionare a informației

 • Să dobândească și să utilizeze eficient informația în formă scrisă, verbală și no-verbală , în limba maternă și străină;
 • Să aplice metode cantitative și calitative eficiente de analiză a informației;
 • Să asigure transmiterea rapidă și corectă a informației.

Competențe etice

 • Să elaboreze și să folosească ansamblul de reguli și norme morale care vizează conduita agenților în activitatea economică și de afaceri;
 • Să ia decizii, bazate pe cunoașterea problematicii sociale și etice.

Competențe de proiectare

 • Să elaboreze proiecte economice și de afaceri, să coordoneze cu realizarea proiectelor și să ajusteze implementarea proiectelor la posibilele riscuri și incertitudini;
 • Să finalizeze proiectul și să determine gradul de eficiență a lui.
Posturiile ce pot fi ocupate de absolvenți
 • economist;
 • agent comercial;
 • funcționar în administrație;
 • funcționar ocupat cu evidența, recepția și
 • livrarea mărfurilor;
 • dealeri și brokeri de valori;
 • agenți de asigurări;
 • agenți imobiliari;
 • agenți de voiaj;
 • personal administrativ.